เม็ดดี แบ่งเกรดตามขนาดของเมล็ด

เม็ดขนาดใหญ่ w210 คือ จัมโบ้

เม็ดขนาดกลาง w240 คือ Size A

เม็ดขนาดเล็ก w320 คือ size B

เม็ดซีก คือ เมล็ดแบ่งครึ่ง
เม็ดท่อน คือ เมล็ดที่แตกหักออกมาเป็นท่อน มีหลายขนาด
จมูกเม็ด คือ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่แตกเป็นชิ้นเล็กๆ

 

 

 

 

Home | about us | product | contact
Copyright © 20011 siamcashew.com . All Rights Reserved.