ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์จาก ร้านเกียรติคุณพานิช ใช้ชื่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์ว่า “MSK” เป็นมะม่วงหิมพานต์ที่มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย หอมมัน สะอาด ถูกหลักอนามัย โดยเราให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบจากเกษตรกรทั่วประเทศจนถึงกระบวนการผลิต  เพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ให้ได้รสชาติ และกลิ่นหอมตามธรรมชาติ รวมถึงความใส่ใจและพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด รวมถึงการถนอมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีทางธรรมชาติและ  ไม่มีสารพิษใด ๆ เจือปน จึงได้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับด้วยดีจากลูกค้าเสมอมา

 

 

Home | about us | product | contact
Copyright © 20011 siamcashew.com . All Rights Reserved.